Alles over dedicated servers

Wat is een dedicated server

Een dedicated server is een server die speciaal geschikt (gemaakt) is voor meestal 1 specifiek doel. dedicated servers heb je in alle varianten, zoals mailservers, webservers, fileservers, nameservers etc. Een dedicated server wordt uitgerust met een besturingssysteem, meestal een Linux, Unix of Windows veriant. Specialistische kennis voor het beheer van Linux servers, beheer van Unix servers of het beheer van Windows servers is absoluut noodzakelijk.

Waarom een dedicated server

Vaak is een dedicated server nodig op moment andere voorzieningen, zoals shared of een virtual private server niet voldoende zijn. Ook is het mogelijk dat uit veiligheidsoverwegingen gekozen word voor een dedicated server

Verschil tussen verschillende aanbieders

Bedrijven die een dedicated server aanbieden kunnen dit op verschillende manieren doen. Die manier waarop, de kwaliteit en de service die bij een dedicated server zit is vaak het verschil in de (zeer) uiteenlopende prijzen. De goedkoopste varianten zijn vaak hergebruikte servers of servers met zeer lage specificaties, b-merk etc. Support beperkt zich dan vaak ook alleen tot het onderhouden van de hardware. De duurdere varianten zijn over het algemeen nieuwe servers met hogere specificaties, a-merk en veel support. Onder support valt in dat geval vaak ook deels support van de software. De graad van support wordt geregeld in een Service Level Agreement, meestal afgekort als SLA.

Managed en Unmanaged

Een ander verschil tussen dedicated servers is of de server managed of unmanaged is. Over het algemeen noemt men een server waarbij alleen hardware support is een 'unmanaged dedicated server'. Een server waarbij er support op de hardware en software zit noemt men een ' managed dedicated server'. Helaas hanteren niet alle bedrijven hier dezelfde standaard. Zo zijn er bedrijven die alleen de hardware support al benoemen als managed. Ook is het begrip managed zeer rekbaar. Bij het ene bedrijf is de software support beperkt tot alleen het besturingssysteem en alleen op afroep tijdens kantooruren, en bij een ander bedrijf is het op het gehele systeem inclusief updates, 24 uur per dag oplossen van storingen etc. Dit verschil is meestal geregeld in de Service Level Agreement en is vaak een belangrijke factor van de prijs.

Alternatief voor een dedicated server

Hoewel een dedicated server inprincipe vaak de beste oplossing is, zijn er soms wel goedkopere alternatieven. Bijvoorbeeld een gevirtualiseerde server (een server instantie op een gedeelde server). Dit noemt men meestal een Virtual Private Server (VPS), een Virtual dedicated server (VDS) of gewoon een Virtual Server. Ook hier zijn de prijzen zeer afhankelijk van de gebruikte hardware, de hoeveelheid virtuele servers op een fysieke server etc.

Meer informatie

Zie voor meer algemene informatie de Server Wiki.